::Ücretsiz Bakım ::Remil Bakımı ::Medyum ::Vefk ::Melek-Şeytan-Cin ::Büyü ve Büyücülük ::Manevi İlimler ::Metafizik ::Fallar ::Astroloji

::Anasayfa ::Çalışma Alanlarım ::Biyografim ::Esma-ul Hüsna Havas ve Esrarı ::Peygamber Efendimiz ve Evliya ::Mübarek Gün ve Geceler ::İletişim

 
Allah

الله 

Adl العدل
Afüv العفو
Âhir الآخر
Alîm العليم
Aliyy العلي
Azîm العظيم
Azîz العزيز
Bâis الباعث
Bâkî الباقي
Bâri' البارئ
Basîr البصير
Bâsit الباسط
Bâtın الباطن
Bedî البديع
Berr البَرّ
Câmi الجامع
Cebbâr الجبّار
Celîl الجليل
Dâr الضار
Evvel الأوّل
Fettâh الفتّاح
Gaffâr الغفّار
Gafûr الغفور
Ganî الغني
Habîr الخبير
Hâdî الهادي
Hâfıd الخافض
Hafîz الحفيظ
Hakem الحكم
Hakîm الحكيم
Hakk الحقّ
Hâlik الخالق
Halîm الحليم
Hamîd الحميد
Hasîb الحسيب
Hayy الحيّ
Kābid القابض
Kādir القادر
Kahhâr القهّار
Kaviyy القويّ
Kayyûm القيّوم
Kebîr الكبير
Mecîd المجيد
Melik الملك
Metîn المتين
Mu'ahhir المؤخّر
Mucîb المجيب
Muğnî المغني
Muhsin المحسن
 

Muğni
İstediğini zengin eden ,
Dilediğine zenginlik veren,  müstağni kılan
Al-Mughni
The Enricher.  He who enriches  whom He will  

  Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu yıllarından sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalkmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir * Tevbe 9:28

Herşey O'nun emir ve korumasına bağlıdır. O'nun emri olmadıkça hiçbir şey olamaz. İstemediği şeyin, yani takdir etmediğinin olmasına imkân yoktur.  

 
 
Muhyî المحيي
Muîd المعيد
Muiz المعز
Mukaddim المقدّم
Mukît المقيت
Muksit المقسط
Muktedir المقتدر
Musavvir المصور
Mübdî' المبدىء
Müheymin المهيْمن
Mü'min المؤمن
Mümît المميت
Müntakim المنتقم
Müteâli المتعالِ
Mütekebbir المتكبّر
Müzil المذل
Nâfi النافع
Nûr النور
Râfi الرافع
Rahîm الرحيم
Rahmân الرحمن
Rakîb الرقيب
Ra'ûf الرؤوف
Reşîd الرشيد
Rezzâk الرزّاق
Sabûr الصبور
Samed الصمد
Şehîd الشهيد
Şekûr الشكور
Selām السلام
Semî السميع
Tevvâb التوّاب
Vâcid الواجد
Vâhid الواحد
Vâlî الوالي
Vâris الوارث
Vâsi الواسع
Vedûd الودود
Vehhâb الوهّاب
Vekîl الوكيل
Velî الولي
Zâhir الظاهر
Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام